Szophoklész: Antigoné

Szophoklész: Antigone - Kötelező olvasmányok A-Z


Szophoklész: Antigoné

Szophoklész drámája, az Oidipusz királyhoz hasonlóan, a thébai mondakört dolgozza fel. Antigoné Oidipusz leánya, akinek bátyjai megölték egymást a testvérháborúban. Az új király, Kreón, megtiltja a Thébára törő testvér eltemetését, Antigoné azonban szembeszegül a király parancsával, az istenek íratlan törvényeinek engedelmeskedve, ami tragédiába torkollik. A mű a jog és az erkölcs konfliktusának megrázó erejű bemutatása

 

 

Szerző: Szophoklész (i.e. 497/6- i.e. 406/5)
Műfaja: tragédia
Első bemutatása: i.e. 442

Tovább →

Katona József: Bánk bán

Katona József: Bánk bán - Kötelező olvasmányok A-Z

Katona József: Bánk bán

A Bánk bán Katona József legismertebb alkotása, a magyar irodalom egyik kiemelkedő, világirodalmi jelentőségű drámája. Ma olvasva elsőre szerelmi drámának hat, azonban jóval több ennél. Bánk tragédiája mellett számos “kisebb tragédia” (Gertrúdis, Melinda vagy Tiborc tragédiája) is kibontakozik benne. Maga Bánk tragikuma igen összetett: megnyilvánul benne (többek között) a szerelmes férj és a hazafi, a magánélet és a kötelességtudat, a hazához való hűség és a feljebbvalók iránti lojalitás, vagy az érzelmi indulatok és a józanság konfliktusa. Bánk ezen konfliktusok között őrlődve próbálja megőrízni becsületét miközben a bizonytalanság és a lelki terhek felemésztik, ami többszörös tragédiába torkollik.

Szerző: Katona József (1791-1830)
Műfaja: dráma
Első megjelenése: 1820 (1819) Tovább →

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Fazekas Mihály elbeszélő költeménye, a Lúdas Matyi akár népmesei alkotás is lehetne. Főhőse, Lúdas Matyi, igazi józan paraszti ésszel megáldott népmesei hős, a nép gyermeke, aki elégtételt vesz a szegényeket sanyargató hatalmasságon. Igazán vidám hangulatú, kultúránkba szervesen beépült, közismert kötelező olvasmány.

Szerző: Fazekas Mihály (1766-1828)
Műfaja: elbeszélő költemény
A mű születése: 1804
Első megjelenése: 1815

Tovább →

Homérosz: Odüsszeia

Homérosz: Odüsszeia

Homérosz: Odüsszeia

A szintén Homérosznak tulajdonított eposz az Iliász folytatása, a trójai háborúból hazatérő Odüsszeusz viszontagságos kalandjait meséli el. Odüsszeusz Ithaka királya, 10 éves bolyongása során számos fantasztikus kalandba keveredik, társait is elveszíti. Közben otthonában, Itakában már többen halottnak hiszik, hűséges feleségét, Penelopét, kérők ostromolják, így hazatérte után a királynak a kérők hadával is szembe kell néznie. A hexameterekbe szedett történet részben a szereplők elbeszéléséből bontakozik ki.

Szerző: Homérosz
Műfaja: eposz
Keletkezése: i.e. 8. század

Tovább →

Homérosz: Iliász

Homérosz: Iliász

Homérosz: Iliász

Az Iliász a 10 évig tartó trójai háború utolsó évének egy rövid részletét meséli el. Maga a cím is Trója régi nevére, Ilionra utal. A trójaiak által legjobban rettegett hős, Akhilleusz, vitába kerekedik a görög sereg fővezérével, Agamemnónnal és visszavonul a további harctól. Ezt követően a trójaiak sikeresen támadják a görögöket, aminek Akhilleusz legjobb barátja, Patroklosz azzal vet véget, hogy a csatában magára ölti Akhilleusz páncélját, így a trójaiak – azt gondolván, hogy Akhilleusz tért vissza a harcba – megfutamodnak. Patrokloszt azonban megöli Hektor, a trójai királyfi. Akhilleusz dühében véres bosszút áll, megöli Hektort és holttestét meggyalázza – ezzel azonban saját végzete is beteljesül.

 

Szerző: Homérosz
Műfaja: eposz
Keletkezése: i.e. 8. század (?)

Tovább →

Dante: Isteni színjáték

Dante: Isteni színjáték

Dante: Isteni színjáték

Dante Isteni színjátékát sokan az egyik legnagyobb valaha írt irodalmi alkotásnak tekintik, Babits Mihály is a világirodalom legnagyobb művének nevezte. Ennek ellenére legtöbben inkább csak hallomásból, magyar órai emlékekből ismerik, mintsem személyes olvasmányélményként. Az Isteni színjátékban Dante példaképe, Vergilius útmutatásával járja végig a túlvilági helyszíneket, a poklot, a purgatóriumot és a paradicsomot. Az isteni színjáték a középkor teljes világképét nyújtja: Dante látásmódján keresztül tükrözi a keresztény etikát, de bemutatja a korszak tudományos ismereteit is.

Szerző: Dante Alighieri (1265-1321)
Műfaja: epikus keretbe foglalt lírai filozófiai alkotás
A mű születése: 1307-1321

Tovább →

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

Mikes Kelmen: Törökországi levelek

Mikes Kelmen: Törökországi levelek

Mikes Kelemen II. Rákóczi Ferenc íródeákja, a Rákóczi vezette szabadságharc bukása után a fejedelemmel tartott bújdosásai során, így 1720-ban végül Rodostóba került és itt élte le hátra lévő életét. Jórészt itt születtek a Törökországi levelek is. A Törökországi levelek 207, 1717 és 1758 között keltezett fiktív levelet tartalmaznak, amelyek végső soron egy regényt alkotnak.

Szerző: Mikes Kelemen (1690-1761)
Műfaja: levélregény
Íródott: 1717. okt. 10. – 1758. dec. 20.

Tovább →

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Gárdonyi Géza: Egri Csillagok - Kötelező olvasmányok A-Z

Gárdonyi Géza: Egri Csillagok

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye mindenki által ismert, “klasszikus” kötelező olvasmány. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, minthogy 2005-ben “A Nagy Könyv” játéksorozatban az Egri Csillagok lett Magyarország kedvenc könyve.

A romantikus történet főszereplője Bornemissza Gergely,  életének eseményein keresztül bepillantást nyerünk az 1500-as évek magyar történelmébe, a török hódoltság első évtizedeibe. A regény csúcspontja Eger várának 1552-es ostroma.

Szerző: Gárdonyi Géza (1863-1922)
Műfaja: romantikus történelmi regény
Első megjelenése: 1899 (1901)

 

Tovább →