Dante: Isteni színjáték

Dante: Isteni színjáték

Dante: Isteni színjáték

Dante Isteni színjátékát sokan az egyik legnagyobb valaha írt irodalmi alkotásnak tekintik, Babits Mihály is a világirodalom legnagyobb művének nevezte. Ennek ellenére legtöbben inkább csak hallomásból, magyar órai emlékekből ismerik, mintsem személyes olvasmányélményként. Az Isteni színjátékban Dante példaképe, Vergilius útmutatásával járja végig a túlvilági helyszíneket, a poklot, a purgatóriumot és a paradicsomot. Az isteni színjáték a középkor teljes világképét nyújtja: Dante látásmódján keresztül tükrözi a keresztény etikát, de bemutatja a korszak tudományos ismereteit is.

Szerző: Dante Alighieri (1265-1321)
Műfaja: epikus keretbe foglalt lírai filozófiai alkotás
A mű születése: 1307-1321

Dante (eredeti teljes nevén Durante Alighieri) Firenzében született és aktív részt vállalt hazája politikai csatározásaiban a császárpárti ghibellinek és a pápapárti guelfek között. Dante családja eredendően a mérsékelt fehér guelfeket támogatta. Dante egyre inkább úgy gondolta, hogy a pápaságnak tartózkodnia kellene a világi hatalomtól, majd nézetei mindinkább ghibellinek felé közeledtek. Közben a radikális fekete guelfek hatalomra jutásával Dante száműzetésbe kényszerült és soha többé nem térhetett vissza Firenzébe. Fő művét, az Isteni színjátékot is száműzetésben írta.

A mű címe eredetileg csak Commedia volt, Dante első méltatója és életrajzírója, Boccacio fűzte hozzá az isteni (divina) jelzőt. A művet egészében csak halála után tették közé fiai, de számtalan másolatban hamar elterjedt. Első nyomtatott példánya már 1472-ben elkészült.

Dante Domenico di Michelino Duomofreskóján - Kötelező olvasmányok A-Z

Dante Domenico di Michelino Duomo freskóján

Formai szempontból Dante Isteni színjátéka igen szigorúan szerkesztett mű, erőteljes számmisztika, különösen a hármas szám dominanciája jellemzi. 100 énekből áll, egy bevezető éneket követően 33 ének a kilenc (vagyis 3×3) körből álló Pokol leírása, majd 33 ének a Purgatórium 9 gyűrűjét végül pedig 33 ének a Paradicsom 9 egét mutatja be. Rímképletét is a hármas és a kilences uralja: aba bcb cdc. A cselekmények értelmezése során is legalább három jelentésréteget érhetünk tetten: az első a másvilági utazást leíró szöveg “szó szerint” értelme; a második a rejtett politikai utalások szintje, melyekkel Dante politikai meggyőződésének hangot adva az egyház világi hatalma ellen foglal állást; a harmadik pedig a vallásos értelme, a teológiai igazság keresése – a lélek útja Isten felé.

Dante: Isteni színjáték – 1. ének
(részlet a Kolovratnik Krisztián által előadott hangoskönyvből)

“Az emberélet útjának felén
    egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
    mivel az igaz útat nem lelém.”

- kezdi Dante a történetet. Ebben a szimbolikus rengetegben tör rá három allegorikus vadállat: ”a gyönyörök és az irigység párduca; a gőg és az erőszak dühös oroszlánja és a féktelen kapzsiság mindig éhes nőstényfarkasa” (idézet: Wikipédia: Isteni színjáték). Majd példaképe, Vergilius jelenik meg, aki kivezeti Dantét a rengetegből és vezetőjéül szegődik túlvilági utazása során. Végigkíséri a Pokol körein, majd elvezeti a Purgatóriumba. A mennyországba azonban – mivel kereszteletlen pogány – nem léphet be, így a Paradicsom kapujában Dantét fiatalon elhunyt gyermekkori (beteljesületlen) szerelme, Beatrice lelkének gondjaira bízza.

Rodin: A Pokol kapuja (Dante: Isteni színjáték - Kötelező olvasmányok A-Z)

Rodin: A Pokol kapuja

“Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába,
    én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
    rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
    Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
    az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
   csupán örökkel; s én örökkön állok.
   Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel”

     - felírat a pokol kapuján (Dante: Isteni színjáték) -

Az irodalomórai feldolgozás középpontjában elsősorban Dante Pokla áll. Ez a legsötétebb helyszín, a bűnösök bűntettük súlyának megfelelően a Pokol különböző köreiben bűnhődnek, válogatott büntetéseknek kitéve. A keresztény erkölcs és a középkori teológiai világkép mellett a Pokol leírása Dante egyéni véleményét is tükrözi. Megértő például a szerelem bűnöseivel, Paolóval és Francescával (második kör), kíméletlenül elutasító azonban politikai ellenfeleivel. Nem véletlenül kerülnek a Caesart meggyilkoló Cassius és Brutus Júdással együtt közvetlenül Lucifer lábához, a pokol legmélyére – ez tükrözi a ghibellin párt eszményképét. A Pokol részletes leírása a Wikipédiában olvasható.

Dante Purgatóriuma (Dante: Isteni színjáték - Kötelező olvasmányok A-Z)

Dante Purgatóriuma

A Poklot elhagyva Dante és Vergilius a Purgatórium csonka kúp alakú hegyéhez érkezik. A hegy lábánál található Előpurgatóriumban a hanyagok, késvemegtérők és a kiátkozottak tisztulnak meg. ezt követően a lelkek a Purgatórium hét teraszán végighaladva a lelkek a keresztény elkölcstan szerinti főbűnöktől tisztulnak meg. Ez a hét főbűn (a teraszokon felfelé haladva): kevélység, irigység, harag, jóra való restség, torkosság, fösvénység és bujaság. A Purgatórium tetején (vagyis kilencedik szintjén) a földi Paradicsom található. Innen Vergilius nem kísérheti tovább Dantét, mivel pogányként nem léphet be a Mennyországba. Innen kísérője Beatrice lesz.

Az Isteni színjáték univerzuma (Dante: Isteni színjáték - Kötelező olvasmányok A-Z)

Az Isteni színjáték univerzuma

Dante Beatricével repüli át a Paradicsom egeit. Először a hét mozgó bolygó egét, mely mindegyike egy egy erényt szimbolizál: A Hold a hit, a Merkúr a remény, a Vénusz a szeretet, a Nap a bölcsesség, a Mars a lelkierő, a Jupiter az igazságosság míg a Szaturnusz a mértékletesség szimbóluma. Ezután az álló csillagok ege következik ahol Danténak ki kell állnia az égiek vallatását, mintegy bizonyságát adva a tanultaknak. Csak ezt követően léphet be a legmagasabb szférába, a Kristályégbe, ahol megértheti a szentháromság misztériumát és megláthatja Istent.

Dante nagyszabású műve a műfaji határokat feszegeti, besorolása nehézkes. Lírai szöveg, filozofikus tartalom miközben szinte a teljes korabeli tudás enciklopédikus tárháza. Dante maga, a címmel egyezően, komédiaként határozta meg a műfaját, amit a tragédiával állított szembe két szempontból is. Egyrészt a tragédiában jól indulnak a dolgok, de rosszul végződik, míg a Komédiában rossz a kezdet (Pokol), de jó a vége. Másrészt nyelvezetében is, míg a tragédia magasztos, addig a komédia egyszerű nyelvet használ, hogy mindenki számára érthető legyen.

Az Isteni színjáték nemcsak a műfajok határán áll, hanem két korszakén is. Még a középkor irodalmához soroljuk, de gondolatisága és nyelvezete már a reneszánsz irányába mutat. Dante nem a kor (korábbi) szokásainak megfelelően latinul írt, hanem olaszul, toszkán nyelvjárásban, amivel az olasz nemzeti irodalom megteremtője is egyben. Magyarra részben vagy egészben többen is lefordították, a legismertebb és legelterjedtebb, a ma is általánosan használt, több kiadást megélt Babits Mihály fordítás. 2012-ben jelent meg a Pokol Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő kiváló új fordításában.

Dante és az Isteni színjáték irodalmi nagysága és hatása kétségtelen, többek között Arany János is méltatja Dante című versében.

Állottam vizének mélységei felett,
Sima volt a fölszín, de sötét, mint árnyék;
Alig mozzantá meg a rózsalevelet,
Mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék.
Acéltiszta tükre visszaverte híven
A külső világot – engem is: az embert;
De örvényeibe nem hatott le a szem,
Melyeket csupán ő – talán ő sem – ismert.

                – Arany János: Dante (részlet) -

Az Isteni színjáték és Dante hatása ugyanakkor messze túlmutat az irodalmon. Dante ihlette többek között August Rodin számos szobrát, pl. A Pokol kapuját vagy a híres Csókot, ami Francescát és Paolót jeleníti meg. Szintén az Isteni színjáték ihlette Liszt Ferenc Dante Szimfóniáját, vagy Francesca története (Pokol, 5. ének) Csajkovszkij szimfonikus fantáziáját.

A Pokolnak néhány filmadaptációja is készült, legutóbb pl. egy egyedi bábanimációs film Sean Meredith-től (Dante: Pokol; 2007), de Dante purgatóriumi hét főbűne adja a Hetedik című kiváló krimi-thriller témáját is. 2010-ben pedig az Electronic Arts adott ki egy videojátékot (Dante’s Inferno), amiben a dantei helyszíneken a Pokol körein keresztül kell hentelnie magát a játékosoknak számos szörnnyel megküzdve. A játékból animációs film is készült, aminek – a helyszínek nyújtotta keretet leszámítva – természetesen nem sok köze van az Isteni színjátékhoz. A Pierce Brosnan főszereplésével készült akciófilmnek azonban – mint az eredeti címe is mutatja (Dante’s Peak) – semmi köze az Isteni színjátékhoz.

Hasznos linkek:

Wikipédia: Dante Alighieri
Wikipédia: Isteni színjáték
Wikipédia: Dante Pokla
Wikipédia: Dante Purgatóriuma
Literatura: Dante
Kulturális enciklopédia (enciklopedia.fazekas.hu): Dante Alighieri

 

Olvasónaplók, elemzések:
(Az alábbi anyagokat csak tájékozódni ajánljuk, tartalmukért semmilyen felelősséget nem vállalunk!)

irodalom.érettségi.org – Dante: Isteni színjáték
irodalom.érettségi.org - A középkor és a reneszánsz határán (Dante: Isteni színjáték)
irodalom.érettségi.org - Olasz középkor: Dante
Kötelezők röviden (msnfan.hu) – Dante: Isteni színjáték (rövidítés, olvasónapló)
NGKSZKI – Dante: Isteni színjáték (érettségi vázlat)
érettségizz.com – Dante: Isteni színjáték
sulinet.hu – Dante: Isteni színjáték
doksi,hu – Dante: Isteni színjáték


Hozzászólások

Dante: Isteni színjáték — 3 hozzászólás

  1. Nagyon tetszik az oldal részletessége és alapossága, ezért remélem, hogy esetleg tudtok válasszal szolgálni. Kérdésem, hogy a Pokol kapuján vajon milyen nyelven van a felirat. Tudom, hogy a mű maga olaszul, de a felirat? Dante azért mondja, hogy nem érti, mert értelmezni vagy olvasni nem tudta? Olaszul lehet, esetleg latinul, ami a Biblia klasszikus nyelve, vagy valami univerzális szellemi nyelven, hogy minden kárhozott lélek megértse? Van erre bármi utalás, mert a műben nem találtam…? Köszönöm a segítséget!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>